tirsdag 8. april 2014

Årets villsauskinn!

Endeleg kom årets villsauskinn! Det er alltid like spanande å sjå korleis dei ser ut, for det er ikkje så lett å sjå for seg på sprell levande dyr på sauesanking.

 

Valet av avlsvêrar spelar ei stor rolle på korleis skinna vert sjåande ut, men også kven som er sterkast av dei og soleis får legge hevd på flest søyer. Denne gongen var det ingen svarte eller brune vêrar, noko som også ga utslag i fargane vi fekk på skinna.

Her kjem eit utval: