onsdag 1. mars 2017

Villsauskinn 2017

Då har endeleg skinna kome tilbake frå garveriet, og få ting er so spennande som å opne kassene med villsauskinn! 

Vi har rett nok helde på med dette i ein del år no, men det er aldri godt å vite korleis utvalet av skinn gjekk og kor fint resultatet vart. Vi tek berre heim dei vi tru vert finast, og det å plukke ut kven av slaktedyra vi skal ha skinna frå, er ein eigen kunst. Ein treng litt flaks og ikkje minst gode avlsdyr. Resultatet var i alle fall over all forventning, og eg trur eg kan hevde at snittet aldri før har vore so bra som i år, både når det gjeld fargar og storleik.

Her er i alle fall bileta frå min del av skinna. Kven likar du best? Legg gjerne igjen ein kommentar :)Dette vart eit heilt unikt skinn - frå storvêren "Kjell André"