søndag 9. juni 2019

Villsauskinn 2019

Endeleg kom villsauskinna, og i går var det duka for deling. 

Det er gledeleg å sjå at kvaliteten vert høgare og høgare år for år. Ein del av årsaka er målretta avl på mangfald i fargar og glans i ull, og noko skuldast godt utval på kva dyr vi tek skinna i retur på. Målet vårt er å utnytte dyra som vert sendt til slakt best mogleg, og då er det sjølvsagt flott  å kunne få so fine skinn! Det er liten tvil om at det er dei flottaste skinna som går først, sjølv om prisen er ein del høgare. Når vi skal fastsette pris, er det mange ting som vert vurdert: glans, fargesamansetting, kor unike dei er, ullkvalitet, fylde, jamnheit, storleik, symetri mm. Nokon fasit fins sjølvsagt ikkje, men med trening lærer ein seg å kjenne kva skinn som typisk vert reve vekk, og kva som vert liggande igjen.

Her er bileta av dei skinna eg fekk etter at eg og systra mi delte skinna vi tok i retur:

Villsauskinn frå Uksnøya

Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya


Villsauskinn frå Uksnøya


Villsauskinn frå Uksnøya

Villsauskinn frå Uksnøya


Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya

Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya

Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya

Villsauskinn frå Uksnøya

Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Legg til bildetekst
Villsauskinn frå Uksnøya

Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya

Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya
Villsauskinn frå Uksnøya

Skinn nr 1 er eit av dei flottast vi har hatt nokon gong, og vart selt minutt etter at det vart lagt ut på Facebooksida mi. Om du er interessert i å kjøpe skinn, sjekk fotoalbumet mitt på Facebook. Der finn du pris og om skinnet er seld eller ikkje: Klikk her for å opne albumet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen ein kommentar!