lørdag 1. oktober 2011

Sauesanking hausten 2011

Dagen starta med godt vêr, men meldingane gjorde det klart at dagen ikkje kom til å gå heilt utan utfordringar. Dagen skulle verte ein kamp mot klokka for å få alle dyra over før vêret og mangel på dagslys gjorde at arbeidet måtte innstillast.


Når mannskapet kom seg ut av sengane, var det klart at vêret såg veldig bra ut, og med godt mot vart mannskapet sett i land lengst nordaust på øygruppa. Fleire kilometer gange i lyng og tare venta, før sauane etter planen skulle inn på tunet.


Sankegjengen i soloppgang
Etter ei stund traff vi på saueflokken, som gjekk fint mot vest. Etter at resten av mannskapet hadde funne postane sine kunne vi sette litt meir trykk på drivinga, og ikkje lenge etter nærma dei seg tunet.

Same prosedyre som sist år? Same prosedyre som kvart år.








Ikkje lenge etter var dyra inne på tunet, og sjekk av dyra kunne starte. Hald, tenner, vekt, jur, ull mm skulle sjekkast, og ca 120 dyr skulle fraktast med båt over til Fjørtofta, der dei skulle vere fram til slakting. Sidan vêret allereie var i ferd med å snu, måtte transporten starte umiddelbart. Vi hadde også gleda av å få besøk av Mattilsynet denne dagen, som i tillegg til sine normale rutiner også hadde med innleigd kameramann som filma i samband med dokumentasjon av driftsforma for internopplæring.

Eit flott vêrlam på starten av si siste reise

Frakta av dyr pågjekk utover dagen, sjølv om vêret vart stadig meir truande. Heldigvis fekk vi over dyra i tide, og ein gåen gjeng kunne konstateret at sjølv om regn og vind hadde sett sitt preg på dagen hadde vi kome i mål. Nytt av året var at vi heldt igjen alle søyelamma som skulle brukast som livdyr, i eit forsøk på å temme dei.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen ein kommentar!