mandag 20. august 2012

GPS - Siste erfaringar

Etter å ha prøvd systemet ei stund er det klart at GPS/GSM-signala ikkje er gode nok når sendaren heng opp-ned.

Vi har hatt kontakt med OS ID som leverte klavane og vektlodda. Dei fann då ut at det var levert feil type vektlodd (10*35 mm og ikkje 15*35 mm som vi skulle ha). Nye lodd er i posten slik at vi kan byte dei ut på neste sanking. So får vi håpe at at desse er store nok til å halde sendarane rette vegen.

Når ein skal sjekke bevegelsane til dyra, kan ei velje perioden ein vil sjå. Dette viser eit av dyra 1,5 mnd tilbake i tid
Batteria ser ut til å halde seg greitt, men grunna signal-problema er alarm-funksjonane litt vanskeleg å meine so mykje om. Det som er interessant er i alle fall å sjå korleis dyra trekkjer mellom forskjellege typer beiter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen ein kommentar!