torsdag 23. august 2012

Har du mista pc-skjermen din?

Noko brukt 15” CRT pc-skjerm funne i fjøra på Uksnøy i Sandøy kommune. Eigar kan melde seg til politiet, bill merk ”miljøkriminell”.

Fortsatt i fin stand..?

Kvart einaste år kjem tonnevis med miljøfarleg avfall drivande i sjøen og gjer landhogg i fjørene her ute på kysten. Noko frå det fjerne utland, ja kanskje heilt frå andre sida av kloden, men mykje av det kjem frå heimlege trakter. Fryseboksar, dunkar fylte med spillolje, utslitt fiskevegn og anna avfall vert kasta på sjøen for so å endre opp i fjøresteinane og områda innanfor.

Havsule fanga i ei notfille
Avfallet utgjer ikkje berre eit miljøproblem i form av visuell forureining, men er også fulle av tungmetall og miljøgifter og utgjer også ei stor fare for dyr og fugleliv som sett seg fast, grisar seg ut eller på annan måte skadar seg på avfallet. I mange av desse områda er det utruleg krevjande å rydde opp i, og når tilkomst kun er mogleg sjøvegen gjer det ting endå vansklegare.

Nesten alt menneskje kan lage, kan ein finne i fjøra. Mange av gjenstandane utgjer skjulte truslar, feks skruopninga på ei oppmorkna spylarveskekanne berre ventar på at ein sau skal trakke ned i den og sette fast foten sin, eller feks rotnane pallar som fungerar som spikarmatter i årevis etter at dei kom opp i fjøra. Den største direkte trusselen er likevell notfiller, som er dødsfeller som venter på sitt bytte. Mange kjem frå bortslite vegn, men også ein del ber preg av å verte kasta bevist på sjøen.

Vêrlam fast i notfille

Sår på fot etter notlin

Noko av avfallet har sjølvsagt hamna på havet ved eit uhell, men det er er etter mine observasjonar ein svært liten del. Dessverre er det vanskeleg å stille dei ansvarlege til ansvar.
Ofte går tankane mine til dei som ein kjenning av meg observerte på veg ut i frå Ålesund i ein båt fullasta med gamle kvite- og brunevarar med kurs utover havet, kun for å returnere 15 min seinare med tom båt.  Var det ikkje mindre arbeid for dei å levere dette inn der dei sel elektrisk utstyr, noko som i tillegg er gratis? 

Dotter mi spør meg ofte når vi er på tur i fjøra; ”pappa, det er no ikkje lov å kaste søppel i naturen, kven er det som har gjort dette?”. ”Nokon satans idiotar som eg håpe brenn i h.....” er det einaste svaret eg kan kome på, sjølv om eg sjølvsagt ikkje sei det til ho…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen ein kommentar!